VISIT ATJEH 2017 WELCOME TO OUR WEBSITE, JOINT US NOW

Senin, 02 Februari 2015

HUKOM ISEM - HAFALAN PARA SANTRI DI ACEH

Bermula keu muftada oeh geu 'i’rab
Meunyoe itu wahee tungku jeut keu khabar
Oleh ngoen Lah jeut keu paE wahee rakan
naEp paE ngoen maf oey geu kheun Akan
Geusifeut yang geu badal toh geuhai pakii
Tamyeet apa muzaf ileeh geu kheun beugi
Di awai ‘n dijih lazem tanyoeng pu syarat
Iza Su ilat dijih meuhat pajan masa

Bangoen di Ba Min a’n pane hoe di Ilaa
Pakri di Kaf di Lam pakoen pat fi ‘aLa
Jumlah isem meunyoe jatoh bak keu mudian
Isem ma’rifah meuhal ralep sifeut rijang

Jumlah isem meunyoe jatoh bak keumudian
Isem nakirah meuhat ralep geu hal Rajang
Jumlah piE meunyoe jatoh bak keumudian
Isem Nakirah meuhat raleb sifeut rijang

Taturi isem dijih lazem 5 alamat
Kaffat Tanu’n Nida ngoen AL dan meusunat
Taturi PiE ijih asee 4 alamat
KAT SIN SAU FA 4 Deungon TA yang sakinah
Geuziadah Ba nibak paE beutakira miseu takheun KAFFABILLAHISYAHIDA

Yang keu 2 bak maf oey wahee kawom
Miseu takheun WALATULQU BIAIDIKUM
Tanda huruf alamat sah dijih hana
Dalil isem dalil piE sinan Hana..